Søk plass!

Søknad

Kulturskolen benytter Speedadmin for å administrere ansatte og elever, og her kan man gå inn for å se informasjon om timeplan og arrangement, samt holde kontaktinformasjonen på elever og foresatte kontinuerlig oppdatert.

Det er gjennom samme system nye søkere kan legge inn sin søknad til kulturskolen. Søkere til korps benytter samme skjema.

For å søke går du inn i følgende lenke og velger Ny Elev: Speedadmin

Husk at søknaden må fornyes hvert semester for å beholde plassen på venteliste.

Frister

Frist for påmelding til høstsemesteret er 1. juni. Fristen for vårhalvåret er 1. desember

Utmelding

Utmelding av kulturskolen må gjøres i Speedadmin, og de samme frister som ved innmelding er gjeldende.
Ved utmelding etter fristen faktureres man for deltakelse det påfølgende semesteret.